Phụ tùng ôtô Chevrolet
Phụ tùng ôtô Chevrolet
Má phanh cho xe Chevrolet Má phanh là một tấm kim loại trên đó có gắn một miếng đệm đặc biệt, bao gồm các vật liệu ma sát. Vật liệu ma sát là những chất có hệ số cao của ma sát, thiết kế để làm việc trong điều kiện ma sát trượt và nhiệt độ cao. Chất lượng của các vật liệu ma sát phụ thuộc vào chất...